විශිෂ්ට ගුණාත්මක

සමාගම, ඉහළ කාර්ය උපකරණ නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් තාක්ෂණික බලය, ශක්තිමත් සංවර්ධන හැකියාවන්, හොඳ තාක්ෂණික සේවා විශේෂඥ.


පළ කාලය: ඔක්තෝබර්-17-2018
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!